O společnostiLesní společnost Teplá, a.s.

Se sídlem: Máchova 442, 364 61 Teplá
Zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddílu B, vložky 283
IČ: 45351996, DIČ: CZ45351996,
Tel.: 353392421, lesytepla@lesytepla.czPOSKYTNUTÍ DOTACE

Na základě žádosti Lesní společnosti Teplá, a.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami schválila Rada Karlovarského kraje dne 11.08.2020 poskytnutí této dotace.

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz
POSKYTNUTÍ DOTACE

Na základě žádosti Lesní společnosti Teplá, a.s. o poskytnutí dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje schválila Rada Karlovarského kraje dne 02.09.2019 poskytnutí této dotace.

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz
POSKYTNUTÍ DOTACE

Na základě žádosti Lesní společnosti Teplá, a.s. o poskytnutí dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 07.09.2017 poskytnutí této dotace.

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz