Lesní společnost Teplá, a.s.
Máchova 442, 364 61, Teplá