Valná hromada 2023 - 30. 6. 2023

 1. Pozvánka (PDF)

 2. Podklady k jednání valné hromady:
  1. Jednací a hlasovací řád,
  2. Volba orgánů VH (PDF),
  3. Výsledovka (PDF),
  4. Rozvaha (PDF),
  5. Příloha v účetní závěrce (PDF),
  6. Propojené osoby LS Teplá (PDF),
  7. Návrh rozdělení HV (PDF),
  8. Podnikatelský záměr (PDF),
  9. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - M. Housková (PDF),
  10. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - K. Křehký (PDF),
  11. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - S. Křehká (PDF),
  12. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - Ing. V. Šusta (PDF),
  13. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - D. Adlt (PDF),
  14. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - J. Poláčková (PDF),
  15. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - J. Houska (PDF).

Politika manažerských systémů EMS a C-o-C (PDF)

Lesní společnost Teplá, a.s.

Telefon: 353 392 421
Fax: 353 392 611
e-mail: lesytepla@lesytepla.cz